אודות הלקוח

חברה בינלאומית המעסיקה כ- 800 עובדים. עיקר פעילותה בארץ מתבצעת בשיווק ישיר – שירות ומכירה טלפוניים. על מנת לגדול ולהתרחב, ביקשה החברה להרחיב את ערוצי ההפצה הקיימים ובהתאם לאסטרטגיה זו, בוצעה רכישה של מערך מכירות שטח מארגון אחר, ובכללה כ- 35 עובדים ומנהלים בפעילות ארצית מהדרום ועד לצפון.

האתגר

בניית ארגון חדש אשר יותאם במבנהו ובדרכו הניהולית למטרות המיזוג ומימוש האסטרטגיה

תפוקות

בוצעו ימי אוריינטציה לעובדים חדשים בדגש על נהלי עבודה וקוד אתי של החברה הקולטת, יוצרו מסלולי קידום לתפקידי שטח עבור עובדים שנמצאו מתאימים מקרב החברה הקולטת ובכך הופחתה התלות הניהולית והתפעולית בידע שהביאו עימם העובדים "החדשים" בארגון, בוצעו שינויים במבנה התגמול בחברה הממוזגת, בוצעו שינויים והתאמות בתהליכי גיוס, מיון והכשרת עובדים.