hrmanage@netvision.net.il | 052-8-226-555 | HR Manage
בחודש יולי השנה, כחודש לאחר שכותרות העיתונים בישרו בחגיגיות על שובו של פרופ' יעקב פרנקל לתפקיד נגיד בנק ישראל לכהונה נוספת, נודע כי בהליך מינויו של המיועד חל עיכוב. וועדת ...

Read More »

ההחלטה כבר התקבלה. אתה הופך שוב ושוב בניירות שלפניך, והם מעידים על המגמה ההולכת והמתמשכת של ירידה בביקושים, של הקטנת מחזורי הפעילות ושל שחיקה מתמשכת ברווחיות העסק שלך. אמנם, כבר ...

Read More »

פעמים רבות, אנו ב- HR MANAGE, כחברת מיקור חוץ המתמחה בניהול משאבי אנוש, מתבקשים על ידי לקוחותינו לפרוש בפניהם את שיטות התמחור השונות הנהוגות בתחום זה ולעמוד על הבדלים ועל ...

Read More »