תהליכי הערכת בכירים ואבחון מנהלים נועדו על מנת לספק למקבלי ההחלטות בארגון מידע תקף על מועמדים לתפקידי מפתח בארגון. חברת HR Manage מיישמת גישות מגוונות לאבחון והערכה לרבות, מבחני ידע, ...

Read More »