ב 18.3.13 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון – הפצת תצלומים בעלי תוכן מיני ללא הסכמת הצדדים), התשע"ג–2013 שמטרתה למנוע את תופעה ההולכת וגוברת של פרסום ...

Read More »