ב 18.3.13 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון – הפצת תצלומים בעלי תוכן מיני ללא הסכמת הצדדים), התשע"ג–2013 שמטרתה למנוע את תופעה ההולכת וגוברת של פרסום תצלומים או סרטים שבהם נראים נשים או גברים ברגעים אינטימיים ומיניים. זאת, בפרט נוכח הנזק הרב העלול להיגרם למי שתצלומיהם פורסמו ברבים ללא הסכמתם. על פי הצעת חוק זו, ובשונה מהצורך של המצולם להוכיח את נסיבות הפרסום על פי חוק הגנת הפרטיות, פרסומם של תצלומים או סרטים המכילים תכנים מיניים ללא אישור כל הצדדים המעורבים תהווה עבירה ייחודית המהווה הטרדה מינית לפי סעיף 3 לחוק למניעת הטרדה מינית.