פעמים רבות, אנו ב- HR MANAGE, כחברת מיקור חוץ המתמחה בניהול משאבי אנוש, מתבקשים על ידי לקוחותינו לפרוש בפניהם את שיטות התמחור השונות הנהוגות בתחום זה ולעמוד על הבדלים ועל היתרונות/חסרונות שבשיטת כל שיטת תמחור בהתייחס לפרויקט המבוצע על ידנו. במאמר זה, נסקור את שיטות התמחור השונות המקובלות בענף מיקור החוץ ואת הרלוונטיות של כל שיטת תמחור לאופי הפרויקטים המנוהלים.

כאשר כחברת מיקור חוץ, אנו מבקשים להתמודד על פרויקט מסוים וניגשים לבניית הצעת מחיר, אנו לוקחים בחשבון את המרכיבים הבאים אשר משפיעים באופן ישיר על צורת התמחור:

  1. מהו היקף השירות שאנו אמורים לתת? לדוגמה ישנו הבדל בין ניהול מיקור חוץ של תהליך מסוים לבין ניהול כולל של משאבי אנוש.
    מהו סוג השירות שאנו מתבקשים לתת ובאיזו מידה נדרשת מומחיות באספקתו? לדוגמה, יש הבדל בין ניהול תהליך תפעולי המבוצע על ידי עובד לא מומחה (נניח קליטת קו"ח למערכת ממוחשבת), לבין תהליך מקצועי המבוצע על ידי איש מקצוע (לדוגמה ניהול מרכז הערכה).
  2. מהו משך הביצוע של הפרויקט – האם מדובר בפרויקט שאורכו מס' חודשים או תהליך רב שנתי וקבוע.
  3. טכנולוגיה – העדפות הלקוח לביצוע הפרויקט – האם בהתבסס על מקורותיו ומערכות המידע שלו או האם נדרשת לכך מצדנו כספק מיקור חוץ הערכות טכנולוגית ייחודית?
  4. תשתיות – האם ללקוח תשתיות מסודרות לביצוע מיקור חוץ או שמה עלינו להתחיל לעסוק ביצירה/עיצוב של תשתיות משאבי אנוש (נהלים/תהליכי עבודה/מחשוב/ידע מקצועי, תיעוד) לפני תחילת הפרויקט?
  5. בהמשך לשאלות בסעיפים 1-5 – החלטה על מספר העובדים המעורבים בתהליך מיקור חוץ, עובדה המשפיעה באופן ישיר על התמחור.

באופן כללי ניתן לחלק את שיטות התמחור של פרויקטים במיקור חוץ ל 5 סוגים:

תמחור על פי מחיר חודשי קבוע, תמחור על פי COST + (פלוס) – שמשמעותו הוספת % רווח לעלות הכוללת של השירות, מחיר חודשי קבוע + סכום/רכיב משתנה ותמחור משתנה מלא על פי היקפי הפעילות, ללא תשלום חודשי קבוע. מה ההבדל בין שיטות התמחור ובאילו מקרים כדאי ליישם כל אחת מהן:

מחיר חודשי קבוע – שיטת תמחור זו נפוצה פחות בתהליכי מיקור חוץ ארוכי טווח ועתירי פעילות, או בפרויקטים המאופיינים בתנודתיות גבוהה ביחס אך היא מתאימה לפרויקטים מוגדרים בזמן/מקום ותוצאה. לדוגמה: הכנת נהלים בתחום משאבי אנוש, ביצוע ביקורת (AUDIT) בנושא מסוים ועוד.

COST פלוס + – בשיטה זו מכסה הלקוח עבור הספק את עלות השירות אולם משלם סכום נוסף אשר מהווה את הרווח לספק. שיטת תמחור זו מתאימה לפרויקטים/תהליכים במיקור חוץ אשר מאופיינים בתיחום בזמן, אך שיש קושי לבסס את עלותם הכוללת על סמך נתונים מהימנים או בשל חוסר בתשתיות או בשל קיומן של תשתיות רעועות, הדורשות הקמה או עיצוב מחודש. שיטה זו המיטיבה עם הספק, פחות מתאימה לתמחור תהליכים ארוכי טווח מנקודת מבטו של הלקוח, שכן הוא על פי שיטה זו נדרש לשלם באופן קבוע % מסוים ללא קשר לאיכות וטיב השירות שהוא מספק.

מחיר קבוע + רכיב משתנה בהתאם לתנודתיות הכרוכה במסגרת הפרויקט – בשיטת תמחור זו אנו מתבססים על ניתוח מדויק של נתוני עלויות משתנות והיקפם, כאשר העלויות המשתנות עשויות לעלות או לרדת בהתאם לסוג הפרויקט ותקורות הניהול הנדרשות עבורו. לדוגמה, פרויקטים של גיוס מאסיבי במיקור חוץ למוקדים, נהוג לתמחר על פי מודל זה, כאשר ככל שגדלה הדרישה לגיוס כך ישנה עלייה ברכיב המשתנה: עלויות פרסום, עלויות שכר עבודה, טלפונים וכיו"ב.

מחיר משתנה מלא – הכוונה בשיטת תמחור זו היא לתת ללקוח מחיר פר יחידה, כאשר מחיר זה מגלם הן את העלויות הקבועות והן את העלויות המשתנות בהפעלתה של אותה יחידה. זהו המודל הקרוב יותר למודל התמחור שאותו מפעיל הלקוח (במודע או שלא במודע) בהקשר של ניהול המשאב האנושי בארגון, כאשר ההיגיון מאחורי מודל תמחירי זה הוא שקיימת עלייה בעלויות כאשר ישנן יותר יחידות, או צמצום בעלויות כאשר יש פחות יחידות. לדוגמה, אם ניקח תהליך של מיקור חוץ בשכר, הרי שתמחור פר תלוש, המגלם תמחור פר עובד, משמעותו גידול בהוצאה למעסיק כאשר הוא מעסיק יותר עובדים וקיטון בהוצאה, כאשר הוא מעסיק פחות. תמחור פר יחידה היא שיטת התמחור הנפוצה בתהליכי מיקור חוץ, שכן מאפשרת ללקוח גמישות והתאמה מרבית להיקפי הפעילות שלו ביחס לשיטות תמחור אחרות.

לסיכום, ראינו כי באספקת שירותי מיקור חוץ לארגונים קיימות מספר שיטות תמחור. מובן כי בנוסף לחישוב עלויות משתנות וקבועות יש לקחת בחשבון מצד אחד את מחירי המתחרים ומחירי שירותים חלופיים (כולל האלטרנטיבה של ביצוע התהליך על ידי הלקוח INHOUSE), אך מצד שני כמו כל שירות, יש לקחת בחשבון את ניסיונה של החברה בביצוע תהליכים דומים, את מקצועיותה, מומחיותה בעולם התוכן, ייחודיות השירותים שמציעה והערכים המוספים שמביאה איתה לארגון.