hrmanage@netvision.net.il | 052-8-226-555 | HR Manage

בסביבה גלובלית, מורכבת, דינמית ותחרותית, הפכה "המלחמה על ההון האנושי" (מושג שנטבע על ידי מקינזי כבר ב-1997) לאחד האתגרים המשמעותיים של ארגונים בעשור האחרון. ארגונים מקומיים ובינלאומיים מכירים בחשיבות הקריטית לגיוס, פיתוח, ניהול ושימור ההון האנושי בארגון, כתנאי להתפתחותם ולשפור ביצועים מתמיד.

אנו ב- HR Manage מסייעים לארגונים בגיבוש עיצוב והטמעת תהליכי פיתוח קריירה, לרבות ניהול תוכניות לטיפוח "כישרונות" (Talents) במסלול הניהולי והמקצועי. זאת, במטרה לשמר לקדם ולפתח עובדים ומנהלים בעלי פוטנציאל גבוה, שיש להם השפעה ניכרת על ביצועי החברה.

במסגרת זו אנו מציעים בין היתר:

  1. הגדרה מדויקת של מטרות התהליך בארגון
  2. הגדרה של "כשרון ארגוני" (Talent) – מיהו? מהם מאפייניו האישיים? כיצד נקבעת תרומתו לארגון? מחויבותו? מה משקל כל אחד מן הגורמים (יכולות/מחויבות/תרומה) בתמונה הכוללת להגדרה ארגונית של Talent ?
  3. איתור, אבחון ומיון מועמדים לתהליך
  4. סיוע בהגדרת תפקידי מפתח בחברה, בניית תרשימי "פוטנציאל ירושה" על פי מדדים שונים
  5. סיוע בפיתוח וניהול תוכניות לניהול קריירה פנים ארגוניות במתכונת אישית (Individual Development Plan = IDP) ו/או קבוצתית.

תוכניות לניהול קריירה בארגון ובכללן תהליכי Talent Management עושות שימוש במתודות מגוונות המעודדות למידה אקטיבית ורפלקטיבית ברמת הפרט והקבוצה ויישום של שיטת משוב והערכה המתאימה לכל משתתף. במסגרת זו אנו מספקים לווי לארגון בבנייה ויישום של : תכנית חשיפה (Shadowing), חניכה ולווי/מנטורינג של מנהל בכיר, סדנאות עמיתים, ייעוץ אישי המבוסס על אבחון 360, התנסות מעשית בפרויקטים חוצי ארגון ועוד.