hrmanage@netvision.net.il | 052-8-226-555 | HR Manage

Sexual harassmentהחוק למניעת הטרדה מינית, שחוקק בשנת התשנ"ח 1998, היה אחד הגורמים המשמעותיים שתרמו להעלאת המודעות הציבורית והמשפטית בישראל, לעצם קיומה של תופעת ההטרדה המינית בארגונים.

החוק המקיף, אוסר על הטרדה מינית מכל סוג שהוא, ורואה בה עוולה נזיקית אזרחית ועבירה פלילית הנושאת עונש מאסר. החוק קובע דרכים לאכיפתו, ולמניעת הטרדה מינית במקומות עבודה ע"י הטלת חובות על מעבידים, ביניהם חיוב למנות ממונה על טיפול בתלונות הנוגעות להטרדה מינית במקום העבודה.

למרות שעבר למעלה מעשור מאז חוקק החוק, ולמרות שחלק מן הארגונים אימצו מדיניות ברורה לטיפול בנושא ההטרדה המינית, נותר עיקר הנטל בטיפול בהטרדה מינית על כתפי הממונה על הנושא בארגון, אשר במרבית המקרים, לא זוכה עם קבלת "המינוי" להדרכה והכוונה מקצועית בנושא. עובדה זו, גורמת פעמים רבות לקיומו של הליך לקוי בטיפול בתלונה על הטרדה מינית, ולחשיפתו של הארגון לנזקים כלכליים וחברתיים בשל כך.

במהלך השנים למדתי העמקתי ופיתחתי מתודולוגיות וכלים מעשיים המבוססים על ידע נרחב בנושא החוק למניעת הטרדה מינית וזאת במטרה לסייע לארגונים לייצר סביבת עבודה בטוחה מהטרדה מינית.

במסגרת זו ניתנים בין היתר השירותים הבאים:

  • הדרכה וסדנאות פנים ארגוניות לעובדים ומנהלים במטרה לבסס ידע והיכרות מעמיקים עם החוק להטרדה מינית ותפקיד הממונה במקום העבודה
  • לווי וייעוץ לממונה על הטרדה מינית בארגון, מתן כלים בסיסיים לסיוע ראשוני למתלונן/ת, לביצוע תחקיר במקרה של תלונה, וליצירת סביבת עבודה בטוחה מהטרדה מינית (מניעה וטיפול).