hrmanage@netvision.net.il | 052-8-226-555 | HR Manage

business man push shopping buttonבמציאות המשתנה בה ארגונים נדרשים לייצר יתרון תחרותי על פני מתחריהם, רכישות ומיזוגים הופכים להיות כלי אסטרטגי שכיח לפיתוח וצמיחה.

על אף היתרונות שארגונים מקווים להשיג באמצעות תהליכי מיזוג כגון, הפחתה בעלויות הייצור הקבועות, הקטנת עלויות אדמיניסטרטיביות, ניצול טוב יותר של ההון האנושי בארגון, קבלת הנחות מספקים ועוד, הרי שהאתגרים הניצבים לפתחו של הארגון בתהליך זה מורכבים ביותר.

לנו ב- HR Manage יש ניסיון מוכח בלווי ארגונים בתהליכי מיזוג ורכישה תוך שאנו מסייעים להם לנהל ולממש בפועל את השילוב הארגוני.

בין השירותים שאנו מספקים:

  • ניתוח מוקדם של צרכי המיזוג, תהליכי אבחון ארגוני
  • תכנון מבנה ארגוני
  • הערכת יכולת ביצוע מנהלים (הנהלה ודרג ביניים)
  • תקשורת פנים ארגונית
  • ניהול השינוי והטמעתו