hrmanage@netvision.net.il | 052-8-226-555 | HR Manage

solutionבשנים האחרונות הולכת וגוברת המגמה לפיה למנהל משאבי אנוש יש תפקיד אסטרטגי משמעותי ביצירת יתרון תחרותי לארגון.

תהליכי הלווי והייעוץ שאנו מספקים למנהל/ת משאבי אנוש מטרתם לסייע בתפקוד אפקטיבי יותר, באמצעות הגדרת יעדים ומיפוי הגורמים המעכבים השגת הרצוי אל מול המצוי.

אנו מביאים עמנו ידע וניסיון מעשי רב שנים המתורגם למומחיות רב תחומית הן בתכני הליבה של המקצוע והן בהתמודדות הנוגעת למגוון הסוגיות הניהוליות שבתחום.

בין השירותים הניתנים במסגרת זו:

  • הכשרה ולווי מנהלי/ות משאבי אנוש – פיתוח מיומנויות אישיות, בינאישיות, מנהיגות והכשרה מקצועית בסיסית למנהלים בראשית דרכם לרבות: גיוס, מיון, הדרכה, רווחה ועוד.
  • סיוע בבניית תוכנית עבודה ותקציב משאבי אנוש
  • גיבוש תפיסת שכר ותגמול, בניית מדיניות שכר והטבות
  • ניתוח עיסוקים ומדרג ארגוני
  • ביצוע ביקורת (Audit) למחלקת משאבי אנוש
  • בניית תוכנית ארגונית למניעת הטרדה מינית בארגון