hrmanage@netvision.net.il | 052-8-226-555 | HR Manage

אחד השינויים המאפיינים את הארגונים של היום הוא הסתמכות גוברת על צוותים, במטרה לספק מענה למורכבויות ולשינויים התכופים בסביבתם.

הניסיון לבנות צוותים במטרה להשיג מטרות ייעודיות או לנהל צוותים קיימים באופן שיביא לידי מימוש את מלוא הפוטנציאל של חבריו הינה משימה מורכבת, שרבים מן המנהלים כושלים בה.

חברת HR Manage מסייעת בעיצוב ויישום תהליכי בניית צוותים ופיתוח צוותים במטרה לקדם ולשפר ביצועים והישגים.

במסגרת זו אנו פועלים עם ראשי הצוותים ומנהלים בארגון על מנת:

  • לאבחן את חברי הצוות ולהעריך את ההתאמה ביניהם, סיוע במיפוי והכרת המאפיינים של חברי הצוות והעומד בראשו
  • לגבש המלצות ונושאים לפיתוח על בסיס תהליך האבחון וההערכה
  • להבהיר מטרות הצוות ותפקידי החברים בו
  • גיבוש מנגנונים ותהליכי עבודה מוסכמים, המאפשרים את השגת מטרות הצוות.
  • לשפר את התקשורת בין חברי הצוות, התמודדות אפקטיבית עם אי הסכמות וקונפליקטים.
  • לשפר את האווירה בצוות, לייצר אנרגיה חיובית, מחויבות להישגים מוטיבציה גבוהה, שיתוף פעולה, פרגון הדדי, תמיכה הדדית, אמון וגיבוש בין חברי הצוות.

ייחודי ל- HR Manage – מודל אבחון צוותי ייחודי TBS (Team Balance Scorecard)

התהליך המוצע על ידנו בוחן את תפקודם של חברי הצוות על מספר מימדי ביצוע וביניהם: מוכוונות לתוצאות, אחריות ומסירות, תקשורת בין אישית, שתוף פעולה ועוד.

ההנחה המגולמת בבסיס המודל שפיתחנו היא, שיכולתם של צוותים לעבוד באופן אפקטיבי מושפעת במידה רבה מן ההתאמה והסינרגיה שבין חברי הצוות. ככל שרמת ההתאמה בין חברי הצוות גבוהה יותר כך הצוות יתפקד ברמה גבוהה יותר.

בסופו של תהליך האבחון מנהל הצוות מקבל לידיו גיליון "איזון צוותי" (TBS) הכולל מיפוי של חברי הצוות על כל אחד ממימדי הביצוע. מידע זה הינו משמעותי להכרת המאפיינים של חברי הצוות והעומד בראשו, כמו גם להבנת התהליכים השונים הקשורים בניהול הצוות.

חלקו האחרון של דוח האבחון מכיל המלצות לפעולה ופיתוח הצוות על בסיס הערכה זו.