hrmanage@netvision.net.il | 052-8-226-555 | HR Manage

תהליך האבחון הראשוני, הוא אחד מאבני הדרך המשמעותיות ביותר בתהליך הייעוץ הארגוני. מטרתו, לאתר פערים בין המצב הקיים למצב הרצוי ולהצביע על המוקדים העיקריים הדורשים התערבות ושינוי.

חברת HR Manage פועלת מזה מספר שנים בתהליכי ייעוץ ארגוני במספר מגזרים וביניהם: תעשייה, ביטוח ופיננסים, ארגוני שירות במגזר הציבורי והפרטי ועוד. אנו מציעים ללקוחותינו תהליך אבחון ממוקד, העושה שימוש במודלים חדשניים ובמתודולוגיות מגוונות הכוללות: ראיונות, סקרים, שאלונים ותצפיות.

הבחירה ב- HR Manage לביצוע תהליכי אבחון ארגוני משמעותה בחירה בניסיון ומקצועיות. ניסיונם המגוון של יועצי החברה, מסייע לגבש תובנות מעמיקות ביחס למצבו של הארגון, כמו גם לפיתוח, שפור, והטמעת מבנים, מערכות ותהליכים המכוונים למיצוי הפוטנציאל הארגוני והאנושי הקיים.

אנו מספקים מענה מקצועי וממוקד ללקוחותינו, תוך מתאם מקסימאלי בין ידע תהליכים ותוצאות. יש לנו האומץ "למכור" לארגון רק את מה שנותן מענה אמיתי לצרכיו, וברמת ביצוע גבוהה ביותר. הערכים עליהם מושתתת עבודתנו כוללים: יושרה מקצועית, רמת שירות גבוהה, ודיסקרטיות והם העושים אותנו שותף אמיתי ללקוחותינו!