hrmanage@netvision.net.il | 052-8-226-555 | HR Manage

Business training at officeאנו מביאים לארגונים עימם אנו עובדים, ידע וניסיון שרכשנו בשטח, ומאפשרים לעובדים לרכוש ידע וכלים יישומיים במטרה לחזק לפתח ולשפר מיומנויות ספציפיות.

מתוך הבנת המציאות המאתגרת בה פועלים לקוחותינו, אנו מאפשרים לכל ארגון לבחור את מתכונת תהליכי ההדרכה וההכשרה המתאימים לו. אנו ערוכים לעבוד במתכונת חד פעמית, ללא צורך להתחייב לתוכניות ארוכות טווח, אך גם יודעים ל"תפור" תהליכים משמעותיים במקומות בהם לרצף והמשכיות יש ערך מוסף אמיתי.

דוגמה (חלקית בלבד) למגוון הנושאים בהם אנו עוסקים:

מיומנויות ניהול

 • מיומנויות ניהול – בסיסי ומתקדם (מספר מפגשים).
 • ניהול יעיל של קונפליקטים.
 • ניהול זמן אפקטיבי – בשילוב OUTLOOK.
 • צגת מנצחת – הצגה אפקטיבית של נושא.
 • אינטליגנציה רגשית בניהול.
 • אסרטיביות ניהולית.
 • ניהול שינויים.
 • בנייה וניהול של צוות מנצח.
 • ניהול ישיבות ודיונים.
 • מתן משוב.
 • ניהול קונפליקטים.
 • המנהל כמאמן – תהליכי אימון וחניכה למנהלים.


מיומנויות שירות ומכירה

 • מצוינות במתן שירות.
 • יצירת אמנת שירות.
 • אומנות המכירה.
 • טיפול בהתנגדויות.
 • תדמית ורושם ראשוני.


תכנים ייעודיים

 • הגדרת חזון,יעוד ומטרות (להנהלות ומובילים בארגון).
 • ראיון ומיון עובדים.
 • הערכת ביצועי עובדים
 • תהליכי קליטת עובדים וחניכה של עובדים חדשים (Buddy Program).
 • ניהול על פי מטרות ויעדים – הכנת תכניות עבודה שנתיות
 • הכנה לפרישה
 • סדנת E-MAIL – פשוט לכתוב נכון! מתן כלים מעשיים לעובדים בארגון, לכתיבה ותקשורת אפקטיבית באמצעות הדואר האלקטרוני.