hrmanage@netvision.net.il | 052-8-226-555 | HR Manage

HR Manager about to give thumb upעל מנת להתפתח ללמוד ולהבטיח ביצועים טובים בעקביות, נדרש הארגון להבטיח כל העת כי עובדיו מקבלים את הידע המיומנות והיכולת לביצוע מיטבי של תפקידיהם.

אנו ב- HR Manage מסייעים ומלווים ארגונים במיפוי צרכי ההדרכה שלהם ובבניית תוכנית הדרכה המקושרת למטרות הארגון ויעדיו במטרה לצמצם פער בין ביצוע רצוי למצוי. איתור הצרכים עשוי להתבצע באמצעות כלי אבחון מגוונים וביניהם: שאלונים, סקרים, תצפיות, קבוצות מיקוד וראיונות.

איתור צרכי הדרכה נדרש לענות על מספר שאלות חשובות אשר יהוו אבן דרך בבנייתה של תכנית ההדרכה השנתית וביניהן:

  • מהי מטרת ההדרכה? מה נדרש להשיג בסופה וכיצד מסייעת להשגת מטרות הארגון?
  • מה נדרש ללמד? מהם התכנים המשמעותיים והחשובים ביותר הנדרשים על מנת להשיג את המטרות שהצבנו?
  • מיהו קהל היעד הרלוונטי ומהן אסטרטגיות הלמידה הטובות ביותר עבורו מבחינת יכולתו להפנים את החומר הנלמד?

לנו ב- HR Manage ידע וניסיון ב"תרגום" ממצאי סקר צרכי הדרכה ל"שפה ארגונית" מעשית ולבניית תכנית הדרכה הכוללת התייחסות לצרכיו העסקיים של הארגון, לצרכי הביצוע של עובדיו, לצרכי ההדרכה והלמידה ולזיהוי מערכות, תהליכים ותשתיות תומכות אשר נדרשות להשתנות במטרה להבטיח השגת יעדי הביצוע.